In een vereniging doet iedereen mee

De initiatiefgroep heeft op 28 september 2017 een vereniging opricht om het wooninitiatief te besturen. Er is voor een verenigingsstructuur gekozen om alle (ouders/verzorgers van de) bewoners een gelijke stem te geven bij belangrijke beslissingen. Het bestuur van de vereniging bestaat uit 4 leden; Marcel van Luijk (voorzitter), Anita Bruyns (zorgbestuurder), Rob Spenkelink (penningmeester) en Michel van den Berg (secretaris).

De vereniging heeft als voornaamste doel de continuïteit van het wooninitiatief te waarborgen. Bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld(vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen) te declareren of zich op andere wijze voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren