hier ben ik thuis

De vereniging streeft naar een gemêleerde en gebalanceerde bewonersgroep waar elke bewoner zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Bij de samenstelling van de groep wordt rekening gehouden met de beperkingen van alle bewoners. De leeftijden liggen niet verder dan ongeveer 5 jaar uit elkaar en bij aanvang betreft het jong volwassenen. Voor het initiatief is een minimale WLZ indicatie nodig met het profiel ‘ indicatie wonen met begeleiding en intensieve verzorging’ ( oud ZZP VG 04) t.b.v. de in te kopen zorg. Er is plaats voor maximaal 10 bewoners.