een veilige thuishaven

Het idee voor het wooninitiatief is ontstaan in januari 2016 bij een groep ouders die gingen nadenken over het toekomstige wonen van hun kinderen met een beperking. Doel van het wooninitiatief is voor een groep bewoners (bij aanvang jongvolwassenen) met een verstandelijke beperking een plezierige en veilige kleinschalige thuishaven te realiseren. Ook wordt goede en juiste zorg geboden en is de continu├»teit gewaarborgd. 

Het wooninitiatief hanteert de volgende kernbegrippen: veiligheid, 24-uurs zorg, gezelligheid, goede balans tussen zorg/begeleiding en zelfregie/zelfstandigheid, samenleven in een groep (eten, spelletjes, etc.), sturing en controle, onderlinge betrokkenheid en respect, ontwikkeling op wonen werken(dagbesteding) en vrije tijd en maatschappelijke integratie waar mogelijk