onze professionals

De Zonnehoed heeft met PGVZ een samenwerking voor de zorg in het wooninitiatief. PGVZ zal de benodigde zorg leveren voor alle bewoners. De overeenkomst daarvoor is op 19 april 2019 getekend. De sollicitatieprocedure zal door PGVZ in samenwerking met de sollicitatiecommissie van De Zonnehoed worden uitgevoerd. Onderstaande medewerkers komen in dienst bij PGVZ en zullen gaan werken in ons wooninitiatief.

 Wooncoördinator
Als wooncoördinator geef je sturing aan de dagelijkse zorg en begeleiding binnen het wooninitiatief, en ondersteun je de medewerkers bij de uitvoering hiervan. Samen met de collega’s en ouders werk je continu aan de doorontwikkeling en het verder optimaliseren van de dienstverlening van het wooninitiatief.

De sollicitatieprocedure voor wooncoördinator is in mei/juni 2019 afgerond. De wooncoördinator is inmiddels aangenomen door PGVZ. 

(Persoonlijk) Begeleider
Iedere bewoner heeft een persoonlijk begeleider. Hierbij ben je eerste aanspreekpunt voor de bewoner en diens ouders/verzorgers en stel je, samen met hen het zorgplan op. Je ondersteunt bewoners in de woongroep, geeft de dagelijkse zorg en aandacht die nodig is,  zorgt voor een huiselijke woon- en leefomgeving en voert alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit.

Woonbegeleider
Als assistent begeleider ondersteun je de bewoners met de dagelijkse zorg, eigen ontwikkeling en welbevinden. Je geeft de dagelijkse zorg en aandacht die nodig is, zorgt voor een huiselijke woon- en leefomgeving en voert alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit.

Locatie assistent(meewerkend)
Als locatie assistent ben je overdag aanwezig gedurende de periode dat de bewoners extern dagbesteding hebben. Je zorgt voor de schoonmaak en huishoudelijke ondersteuning maar verzorgt ook de eerste opvang bij ziekte van de bewoner(s)

De sollicitatieprocedure voor de (persoonlijk) begeleider(s),  assistent begeleider(s) en locatie assistent  is in september 2019.

Iedere ouder/verzorger wil dat zijn kind in een gezonde en veilige omgeving is. Daar hoort ook een rookvrije woonomgeving bij. Daarnaast zal ook een goed voorbeeld helpen voorkomen dat de bewoners van de Zonnehoed zelf gaan beginnen met roken.

Daarom is het terrein van de Zonnehoed rookvrij en vragen we je onder werktijd niet te roken.