Skip to main content

Iedereen doet mee

Samen sterk

Op 22 maart 2024 is de organisatiestructuur van De Zonnehoed gewijzigd omdat vanaf 1 juli 2024 de zorg in eigen beheer is georganiseerd. Stichting De Zonnehoed heeft gezamenlijk met Vereniging De Zonnehoed als doel de continuïteit van het ouderinitiatief te waarborgen. De Stichting wordt eindverantwoordelijk voor zowel het wonen als de zorg. De medezeggenschap van de ouders/wettelijk vertegenwordigers is geborgd via vereniging De Zonnehoed. 

Stichting De Zonnehoed

Op 22 maart 2024 is Stichting De Zonnehoed opgericht. De stichting heeft als doel de continuïteit van het ouderinitiatief te waarborgen. De belangrijkste kenmerken zijn:

  • Stichting De Zonnehoed is als hoofdaannemer eindverantwoordelijk voor ouderinitiatief (woning en zorgverlening)
  • Het bestuur van de stichting bestaat uit 1 onafhankelijke bestuurder (voorzitter) en 2 wettelijke vertegenwoordigers uit de vereniging (secretaris en penningmeester)
  • Op strategisch- en beleidsniveau is voor het bestuur afstemming met de vereniging vereist
  • Alle contractuele relaties en financiële stromen lopen rechtstreeks van/naar de stichting
  • Alle zorgmedewerkers zijn in dienst van de stichting

Het interim bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden; Michel van den Berg (voorzitter), Anita Bruyns (secretaris) en Rob Spenkelink (penningmeester). De vervanging hiervan door de gewenste mix van 1 onafhankelijke bestuurder en 2 wettelijk vertegenwoordigers zal plaatsvinden zodra de beoogde organisatie hiervoor in voldoende mate staat, en de hiervoor geschikte kandidaten zijn gevonden.

Bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld(vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen) te declareren of zich op andere wijze voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren

Michel van den Berg, Interim Voorzitter

Anita Bruyns, Interim Secretaris

Rob Spenkelink, Interim Penningmeester

Vereniging De Zonnehoed

Op 28 september 2017 is vereniging De Zonnehoed opricht om het ouderinitiatief te besturen. Er is destijds voor een verenigingsstructuur gekozen om alle (ouders/wettelijk vertegenwoordigers) van de bewoners een gelijke stem te geven bij belangrijke beslissingen. Met de herinrichting van de organisatiestructuur krijgt de vereniging een medezeggenschap karakter.  De belangrijkste kenmerken zijn:

  • Middels de ALV van de vereniging kan geformaliseerd toezicht worden gehouden op het functioneren van de stichting
  • Via het huishoudelijk reglement van de stichting is de vereiste afstemming met de medezeggenschap geborgd

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 4 leden; Marcel van Luijk (voorzitter), Anita Bruyns (zorgbestuurder), Rob Spenkelink (penningmeester) en Michel van den Berg (secretaris). De vervanging hiervan door de gewenste mix bestuurders zal plaatsvinden zodra de beoogde organisatie hiervoor in voldoende mate staat, en de hiervoor geschikte kandidaten zijn gevonden.

De vereniging heeft net de stichting als doel de continuïteit van het ouderinitiatief te waarborgen. Bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld(vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen) te declareren of zich op andere wijze voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren

Marcel van Luijk, Voorzitter

Michel van den Berg, Secretaris

Anita Bruyns, Zorgbestuurder

Rob Spenkelink, Penningmeester