Skip to main content

Kwalitatieve zorg op maat

Er wordt gebruik gemaakt van een zorgplan waarbij de benodigde hoeveelheid zorg die iedere bewoner nodig heeft bepaald kan worden. Kernbegrippen hierbij zijn:

  • Een open en warme manier van begeleiden, die ruimte biedt aan bewoners om zelf te ontdekken en zich te ontplooien in werk/dagbesteding en relaties
  • Een hoge kwaliteit van zorg en grote betrokkenheid bij bewoners én ouders
  • Een sterke locatiemanager. Zij/hij stelt het rooster op en zorgt voor de aansturing van de medewerkers en het contact met de ouders. Daarom heen staat een vast team van medewerkers om de continuïteit van de zorg te garanderen. Weinig wisselingen van begeleiders is een must
  • De inzet van een gedragskundige om een zorgmethodiek te implementeren en daarna te onderhouden. Bijv: de bewoners leren samen beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep
  • Het investeren in de deskundigheid en saamhorigheid van een team is cruciaal om de kosten laag te houden. Hoe hechter het team, hoe beter de onderlinge afstemming en des te efficiënter de inzet van uren
  • De begeleiding let ook op de voeding. Er wordt verantwoord gekookt en gelet op tussendoortjes. Waar een dieet van toepassing is, ziet de begeleiding toe op de naleving daarvan en is de begeleiding bekend met de bijbehorende medische risico’s