Skip to main content
 • De Zonnehoed

  Een fijne en veilige thuishaven

 • Wil je hier ook wonen

  Er komt binnenkort een plek beschikbaar.

EEN KLEINSCHALIG OUDERINITIATIEF WERKT

Doel van ouderinitiatief De Zonnehoed is voor een groep bewoners met een verstandelijke beperking een plezierige en veilige kleinschalige thuishaven te realiseren waarbij goede en juiste zorg wordt geboden en waarbij de continuïteit is gewaarborgd.

ZELF REGIE VOEREN

Ouders hebben met elkaar de regie en bepalen vanuit hun visie de inrichting van de zorg en het wonen. Uitgangspunt is zoveel mogelijk eigen regie voor de individuele bewoners. Door de zorg te ontkoppelen van het wonen kan de zorg los  ingekocht worden

MEER ZORG

Door de overheadkosten laag te houden kan meer PGB budget ingezet worden voor directe zorg aan de bewoners

SAMEN LEVEN

De ouders stellen met de begeleiding de groep samen die onder begeleiding samenwoont met onderlinge betrokkenheid, respect en ruimte voor ieders ontwikkeling

SAMEN WONEN

Gemeenschappelijke ruimtes/voorzieningen en een eigen appartement afgestemd op de behoeftes van de bewoners

HIER BEN IK THUIS

Hier voel ik mij thuis
Mijn naasten voelen zich hier welkom
Ik eet en drink gezond en gevarieerd

HIER MAG IK ER ZIJN

Hier doe ik ertoe en mag ik mezelf zijn
Ik hoor erbij en heb zinvolle bezigheden
Ik maak persoonlijke afspraken over mijn welzijn

HIER KRIJG IK HULP

Ik ken en vertrouw de  medewerkers
Medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor mij
Medewerkers zijn professioneel en werken met plezier
Ik krijg passende zorg en ondersteuning

ONZE DRIEHOEK

We bouwen onze driehoek op het gedachtegoed van Chiel Egberts


 • Drie verschillende unieke hoeken (bewoners, ouders en professionals)
 • Ouders laten niet los maar vertrouwen hun kinderen aan  professionals toe in de driehoek
 • Als het contact tussen ouders en begeleiders goed is, voelt de bewoner dit ook en heb je een ijzersterke driehoek. Samenwerken loont!
 • Vertrouwen ontwikkelen en behouden tussen bewoners, ouders en professionals
 • Continue in gesprek blijven is van groot belang; open, transparant zijn en in gesprek blijven

Onze Partners die de Zonnehoed mogelijk hebben gemaakt

Voortman
Vaillant
nsgk
RCAS
PH
pasmanstichting
LogoFAZ
Logo-Boschuysen
Logo-scherpenbergh
HandicapNL
FSO
geef
e-boekhouden
De-Lichtboei
Dock-Four-BW-vector-10-x-10-cm-logo
Amefa
Bylandt
BCInternational
ADSTlogoRGBgroot
Sponsorkliks

Onze reis

In februari 2016 zijn we de reis gestart om voor onze kinderen na hun opleiding de ideale  plek te creëren. Een plek waar zij zich thuis kunnen voelen, zichzelf kunnen zijn en worden omringd door professionals die hun ontwikkeling blijven stimuleren. Met de tomeloze inzet van alle ouders/verzorgers werken wij daar met volle overgave aan. Alleen met de steun van onze partners was het mogelijk om ouderinitiatief De Zonnehoed op 8 november 2019 haar deuren te laten openen. Een ouderinitiatief is echter nooit klaar, dus we blijven ons inzetten om De Zonnehoed de ideale plek te laten zijn voor onze kinderen.  

Marcel van Luijk

Voorzitter De Zonnehoed